czwartek, 30 kwietnia 2009

Przerwa modernizacyjna w działaniu WPG

Od uruchomienia systemu WPG2 minął już rok, już jutro rozpocznie się nowy sezon. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie w systemie kilku zmian.

Dziś o północy nastąpi krótka przerwa w działaniu strony. W tym czasie wykonane zostaną prace modernizacyjne wprowadzające grę w nowy sezon, zostanie wgranych również kilka drobnych zmian.

Mam nadzieję, że cały proces przebiegnie sprawnie i nie potrwa zbyt długo. Przewidywany czas przerwy to 1-2 godziny.

niedziela, 26 kwietnia 2009

Logo WaypointGame - głosowanie!

Nasi projektanci nadesłali 11 oryginalnych prac! Już teraz wszystkim twórcom serdeczne podziękowania :)

Wszystkich zawodników, którzy zarejestrowali się do tej pory w systemie, zapraszamy do obejrzenia projektów, wybrania swojego faworyta i zagłosowania na oficjalne logo WPG. Głosować można tylko raz i tylko na jeden projekt.

Koniec głosowania - niedziela, 26.04.2009, godz. 23:59

Zaczynamy!

http://wpg.alleycat.pl/logo/

środa, 22 kwietnia 2009

Już w sobotę Alleypiast: Poszukiwanie skarbu


Według ostatnich doniesień waypointowej prasy w okolicach Pruszkowa znalazły się fragmenty prawdziwego skarbu! Jego historia sięga aż 1715 roku, kiedy to hiszpański żeglarz zakopał...

Chcesz wiedzieć więcej? A może chcesz zostać nowym właścicielem skarbu?

Nic prostszego! Przyjedź 25.04. o godz. 18:30 na plac pomiędzy ulicami: Powstańców, Śląską i Dobrą w Pruszkowie i wystartuj w wyścigu, którego główną stawką będzie wypełniona "skarbami" skrzynia.

Po poszukiwaniach eksploratorzy przy ognisku będą mieli okazję odpocząć i wymienić się doświadczeniami w zmaganiu się z legendą Skarbu. I właśnie na ten cel przeznaczona jest opłata za wyścig (5 zł). Oprócz tego przydadzą się długopisy oraz mapa Pruszkowa i jego południowo - zachodnich okolic.

http://www.alleypiast.waw.pl/newsy/112/

niedziela, 19 kwietnia 2009

Nasi na Harpaganie


Aktualizacja

W oczekiwaniu na oficjalne wyniki 37 Harpagana przedstawiamy wiadomości z trasy.

Pojawiły się wstępne wyniki z 37 Ekstremalnego Rajdu na Orientację Harpagan.
Na starcie trasy rowerowej wśród 296 osób pojawili się zawodnicy znani z WaypointGame.

W kolejności zdobytych miejsc, byli to:
  • Lewan - 18 miejsce
  • dmk77 - 27 miejsce
  • Adam - 33 miejsce
  • BoB - 40 miejsce
  • DNF - 167 miejsce
Ktoś jeszcze był i się nie ujawnił? :)

No i jak poszło ekipie reprezentantów WPG na Mazovii MTB w Otwocku?

Konkurs na nowe logo!


Urodziny WaypointGame to dobry czas na ogłoszenie konkursu na nowe logo WPG.

Większość z Was z pewność się przyzwyczaiła do obecnego symbolu WaypointGame i zastanawia się po co go zmieniać.
Krótka odpowiedź to sprawa licencji. Obecna grafika nie jest naszą własnością i od początku jej pojawienia się na WPG była traktowana jako tymczasowe rozwiązanie.

Szczegóły konkursu:
Nie podajemy żadnych ograniczeń na nowe logo. Podejmijcie wodze fantazji i przedstawcie wizję tego z czym WaypointGame Wam się kojarzy.
Propozycje najlepiej nadsyłać w formacie wektorowym, chociaż i bez niego też sobie poradzimy.

Termin zgłoszeń to 19.04.2009. Propozycje prosimy nadsyłać na adres wpg@alleycat.pl

W dniach 20-26.04.2009 odbędzie się publiczne głosowanie nad propozycjami.
Nowe logo wejdzie do użytku 1 maja i od tego dnia będą możliwe do wydruku nowe wersje vlepki (stare w użyciu będą do wyczerpania zapasów :) )

Nagrody:
O ile nie przewidujemy fizycznych nagród to zwycięzca będzie mógł liczyć na uznanie wszystkich zawodników, a jego logo stanie się znakiem rozpoznawczym jednej z najbardziej popularnych gier na orientację w Polsce :)

Zapraszamy do nadsyłania propozycji.

środa, 8 kwietnia 2009

Zmiany w regulaminie WaypointGame od 1 maja

W ostatnim wydaniu WaypointPress zostały zamieszczone zmiany jakie nastąpią w regulaminie WaypointGame od 1 maja. Ponieważ nie wszyscy mieli okazję zapoznać się artykułem, zmiany publikujemy również na blogu.

Oto główne zmiany:
  • BEZWLEPKOŚĆ
Usunięty został zapis zezwalający na zarejestrowanie waypointa bez umieszczenia na nim vlepki. Oznacza to, że w myśl zmienionego regulaminu nie będzie można zgłaszać tzw. “waypointów wirtualnych”, a także waypointów, w przypadku których kod nie został umieszczony na vlepce, a np. jest numerem latarni czy telefonu z wiszącego w pobliżu ogłoszenia.
Powinno się to przyczynić do promocji gry wśród osób które przypadkowo zauważą vlepkę, a długość życia waypointa będzie teraz bardziej zależała od staranności oznaczającego w umieszczeniu kodu.
  • OCHRONA PRAW AUTORSKICH
Wprowadzony został zapis zakazujący umieszczania na platformie WPG jakichkolwiek treści naruszających prawa autorskie lub linkowania do takich treści. W praktyce to oznacza, że jeśli coś cytujemy to zawsze podajemy źródło.
  • PRAWA DO MATERIAŁÓW NA PLATFORMIE WPG
Ujednoznaczniono kwestię zachowania wszelkich praw do materiałów umieszczonych na stronie WPG przez ich właścicieli. Wprowadzono zapis dający prawo do wykorzystania tych materiałów przez operatora strony WPG.
  • OPERATOR STRONY INTERNETOWEJ WPG
Wprowadzono pojęcie operatora strony internetowej WPG. Należy zwrócić uwagę, że operator nie jest organizatorem gry i nie przysługują mu z tego tytułu żadne prawa ani obowiązki.
  • DEZAKTYWACJA WAYPOINTA I SEZON STARTOWY
Drobne doprecyzowania. Wprowadzono także określenie terminów klasyfikacji zawodników w ramach danego sezonu startowego.

Wątpliwości, pytania, uwagi można zgłaszać na forum bądź na adres wpg@alleycat.pl.

Oto propozycja nowego regulaminu wraz z zaznaczonymi zmianami:

I. Zasady oznaczania waypointów
a. Waypoint powinien być oznaczony w terenie z zachowaniem powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego oraz przy poszanowaniu środowiska naturalnego.
b. Oznaczenie waypointa dokonywane jest poprzez umieszczenie w danym miejscu kodu waypointa zgodnie z załączonym wzorem.
W szczególnych przypadkach dopuszcza się oznaczenie waypointa w sposób inny niż określony powyżej. Dotyczy to sytuacji, w których nie jest możliwe umieszczenie oznaczenia kodowego lub też charakter waypointa umożliwia jego jednoznaczną identyfikację w sposób inny niż odczytanie kodu.
c. Oznaczający waypointa dokłada starań, aby trwałość waypointa była adekwatna do planowanego czasu jego aktywności.
d. Dopuszczalne jest oznaczanie multi-waypointów, tj. waypointów prowadzących do innych waypointów.
e. Niedozwolone jest umieszczanie na stronie internetowej Waypointgame jakichkolwiek treści naruszających prawa autorskie. Niedozwolone jest także linkowanie do innych witryn jeśli istnieje podejrzenie, że może naruszać ona prawa autorskie.
f. Osoba publikująca treści na stronie internetowej Waypointgame zachowuje prawa autorskie do tych treści. Jednocześnie zgadza się na wykorzystanie tych treści nieodpłatnie, wyłącznie do celów promocyjnych, przez operatora strony internetowej Waypointgame pod warunkiem podania ich autorstwa.
II. Publikacja waypointów
a. Bezwzględnym warunkiem publikacji informacji o danym waypoincie jest jego wcześniejsze oznaczenie. Publikacja waypointa przed jego oznaczeniem w terenie jest niedozwolona.
b. Po oznaczeniu w terenie informacja o waypoincie może być publikowana w dowolnym czasie. System publikacji dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
c. Zawodnicy mają prawo opublikować dowolną liczbę waypointów.
d. Publikujący waypointa może ustalić datę i godzinę jego publikacji oraz termin dezaktywacji, po przekroczeniu którego waypoint staje się nieaktywny. Czas pomiędzy datą i godziną publikacji oraz jego dezaktywacją, nazywa się okresem aktywności.
e. Waypoint bez terminu dezaktywacji jest aktywny do momentu zgłoszenia jego dezaktywacji (punkt IV.5) lub zdezaktywowania przez ustawiającego.
f. Po upływie okresu aktywności waypoint nie może być reaktywowany.
g. Okres aktywności waypointa nie może być krótszy niż 24 godziny.
III.Punktacja za publikację waypointów
a. Za opublikowanie waypointa zawodnik otrzymuje 5 punktów pod warunkiem odwiedzenia danego waypointa przez 3 zawodników (samodzielnie lub w grupie).
b. Każdy kolejne zdobycie waypointa zwiększa stan punktowy "dodającego" o 1.
c. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za oznaczenie i publikację jednego waypointa wynosi 15.
d. W przypadku gdy jednego waypointa dodała grupa zawodników liczbę punktów dzieli się przez liczbę zawodników w grupie.
e. Opublikowanie waypointa zwiększa liczbę zaliczonych waypointów znajdujących się na koncie zawodnika (zawodników) publikującego (publikujących) o 1.
IV.Zgłaszanie zdobycia waypointów
a. Zgłoszenie zdobycia waypointa dokonywane jest poprzez podanie w systemie internetowym stosownego oznaczenia kodowego.
b. Pierwszy zdobywca waypointa otrzymuje 10 punktów, każdy kolejny o 1 punkt mniej.
c. Waypointy można odwiedzać w grupie, w tym przypadku liczba suma zdobytych punktów dzielona będzie przez liczbę zawodników w grupie.
d. Po odwiedzeniu waypointa przez 10 zawodników, każdy kolejny odwiedzający otrzymuje 1 punkt (nie można "wyzerować" waypointa).
e. W przypadku nie odnalezienia oznaczenia kodowego lub odnalezienia go w stanie uniemożliwiającym odczytanie kodu zawodnik zgłasza, Nieaktywność waypointa. Waypoint taki zostanie oznaczony w systemie jako waypoint "prawdopodobnie zdezaktywowany". Dezaktywacja waypointa następuje, gdy drugi zawodnik (grupa zawodników) potwierdzi, że waypoint stał się nieaktywny. Obaj zawodnicy (grupy) dostają punkty.
f. Osoba, która opublikowała dany waypoint może go reaktywować (chyba że wygasł on sam z powodu ustawienia daty automatycznej dezaktywacji).
V. Klasyfikacja
a. Gra podzielona jest na serie.
b. Czas trwania serii jest na stały i wynosi 1 miesiąc kalendarzowy.
c. O kolejności zawodników w klasyfikacji danej serii decyduje: liczba zdobytych punktów, liczba odwiedzonych waypointów i liczba dodanych waypointów.
d. Osoba będąca na pierwszym miejscu w danej serii po jej podliczeniu otrzymuję liczbę "dużych punktów" równą liczbie zawodników uczestniczących w danej serii. Kolejne osoby otrzymują odpowiednio mniej "dużych punktów".
e. Sezon startowy trwa 12 serii: od 1 maja do 30 kwietnia. Po tym terminie rozpoczyna się klasyfikacja zawodników w ramach kolejnego sezonu startowego.

Przypominamy również, że cały czas trwa konkurs na nowe logo WaypointGame. Nadesłane do tej pory propozycje są na prawdę ciekawe i zapowiada się burzliwe głosowanie :D

wtorek, 7 kwietnia 2009

62 zawodników jedenastej serii Waypointgame!

Grono graczy sukcesywnie się powiększa. WaypointGame podbija ciągle nowe obszary. W minionej serii zawodnicy mogli odwiedzić ponad 60 zupełnie nowych waypointów. W zabawie pojawiły się nowe rejony do eksploracji (m.in. pomorze).

Najbardziej aktywnymi zawodnikami WaypointGame w marcu byli: DarekKlemens, cbull i mementomori, którzy uzyskali ponad dwukrotną przewagę punktową nad czwartym zawodnikiem 11. serii – Qr3aqiem. Rywalizacja pomiędzy tą trójką zawodników była zacięta, aż do samego końca. Pierwsze miejsce w klasyfikacji kobiecej przypadło zawodniczce majabiiii, która jednocześnie zajęła szóste miejsce w klasyfikacji generalnej.


Waypoint #705


Na miesiąc przed decydującą walką o pierwsze miejsce sytuacja w pierwszej trójce wydaje się być jasna. Ostatnia seria prawdopodobnie pozwoliła cbullowi utrzymać prowadzenie oraz zwiększyć dystans do zajmującego trzecie miejsce Adama.

A może nasi komentatorzy są w błędzie! Do końca sezonu pozostało ciągle jeszcze około miesiąca. Czy to wystarczy, aby kompletnie zmienić klasyfikację? Przekonacie się o tym śledząc na bieżąco stronę www.waypointgame.pl

piątek, 3 kwietnia 2009

Kwietniowy numer WaypointPress

Najnowszy numer WaypointPress już do pobrania! Tak, to wcale nie prima aprilis - wasze ulubione czasopismo rowerowe stało się miesięcznikiem.

W kwietniowym numerze WaypointPressa znajdziecie m.in. historię Mrocznego Kosiarza; wywiad z zerozerosevenem, który zdradzi nam kuluary morderstwa Rity. Poznacie także opinię jednego z czołowych zawodników WaypointGame - PUGa Bielany na temat samej zabawy - co Mu przeszkadza, a co uważa za atut, to wszystko znajdziecie w wywiadzie na stronie 3. W gazecie nie mogło również zabraknąć informacji na temat WaypointRace, Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym, WaypointGame, Alleypiasta oraz wycieczki rowerowej i komiksu. Rowerem po wojennej ścieżce poprowadzi Was zerozeroseven. Natomiast o wyprawie do Szwecji opowiedzą członkowie grupy LSTR.


Przyjemnej lektury!
http://alleycat.pl/wppress/04